Conteniu el plor: la retòrica de la crisi

Pàrquing de l'aeroport de Ciudad Real © Fotografia de Carles Domènec.

Valdespartera (Saragossa). Barris a mig fer. L'arquitectura absurda de la cris. © Fotografia de Carles Domènec
Valdespartera (Saragossa). Barris a mig fer. L’arquitectura absurda de la cris. © Fotografia de Carles Domènec

Ens ha deixat la crisi i la situació d’ofegament de la classe mitjana algun tipus específic de vocabulari?. Com explicar la crisi des de la retòrica que aquesta produeix? Penso en dues formes d’arguments. El primer és més teòric i es tracta d’intentar construir un discurs al voltant de tot el que ha passat als darrers anys a nivell social, cultural i econòmic, cercar dades, revisar les novel·les sobre la crisi i relacionar els fets. El segon és amb un exemple, reproduint el text que he trobat a la bústia d’un pis de Saragossa. No us esgarrifeu i conteniu les vostres llàgrimes, o bé ploreu a gust. El més difícil és admetre que no es tracta d’un relat humorístic.

Zaragoza, a 29 de abril de 2.014

 Muy Señor/a nuestro/a: 

En cumplimiento de lo acordado en la Junta Extraordinaria de XX de marzo del corriente, le informamos que, durante el mes de abril, se ha llevado a cabo el proceso de selección de personal para ocupar la vacante de conserje de la Comunidad, por jubilación del Sr. Portero. En una primera fase, el Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta y la Administración estudiaron unos treinta currículos recibidos. Tras seleccionar a diez candidatos, se procedió a hacerles una entrevista personal y una prueba pericial grafológica. Una vez finalizada dicha prueba, se centró la elección en cuatro candidatos, a los que se les volvió a convocar para una última prueba pericial de selección…

Habiendo concluido el proceso, nos es grato comunicarles que la elección para el cargo de conserje ha recaído en la persona de D. XXXXX. Está previsto que se incorpore a su puesto el día 5 de mayo. Hasta entonces, las tareas de limpieza y recogida de basura serán atendidas por una empresa de limpieza.

 Sin otro particular, reciba un atento saludo.

El Presidente / La Vicepresidente / La Administración.

(TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES DOMÈNEC)

Estació de l'AVE sense acabar a l'aeroport de Ciudad Real. © Fotografia de Carles Domènec
Estació de l’AVE sense acabar a l’aeroport de Ciudad Real. © Fotografia de Carles Domènec
Pàrquing de l'aeroport de Ciudad Real © Fotografia de Carles Domènec.
Pàrquing de l’aeroport de Ciudad Real © Fotografia de Carles Domènec.

Més fotografies de l’ARQUITECTURA ABSURDA DE LA CRISI A L’ENLLAÇ: http://carlesdomenec.viewbook.com/arquitectura-absurda