Glòria Bordons

Glòria Bordons es confessa al voltant de la prosa de Joan Brossa

Campus UB Mundet. Fotografia de Carles Domènec.
Campus UB Mundet. Fotografia de Carles Domènec.

RBA-La Magrana ha preparat un d’aquests llibres importants del 2013. La prosa completa de Joan Brossa. La curadora de l’obra, que aplega materials des dels anys quaranta fins a finals dels 90, és Glòria Bordons. Aquesta vegada, enlloc d’una entrevista, us oferim les claus per entendre el llibre, extretes de la roda de premsa de presentació.

“Vaig conèixer en Joan Brossa els anys setanta, i una de les coses que més em cridaven l’atenció era saber què hi havia en aquelles carpetes inèdites on em va dir que amagava els poemes en prosa”.

Campus UB Mundet. Fotografia de Carles Domènec.
Campus UB Mundet. Fotografia de Carles Domènec.

“Amb el títol de Prosa completa i textos esparsos hem intentat aplegar quasi tot el que va escriure Brossa en aquest format, tant el que va fer en forma de llibre, com el que va publicar en revistes, catàlegs, pròlegs, articles de diaris, que s’han anat intercalant entre els diferents volums. Vol dir això que hi és tot? No, hi és tot el que hem trobat fins ara, que és la immensa majoria de coses que va escrirue”.

“Ha estat una feinada, hem optat pel criteri cronològic de la producció de l’obra per endreçar aquest volum i hem tingut dubtes com si havíem d’incloure o no les coses que havia publicat directament en castellà. És una feina molt complicada i molt completa, però no podem dir que hi sigui tot, perquè va escriure tant i a tants llocs que mai se sap si trobarem alguna altra cosa”.

“Les proses de Brossa són fonamentalment de tres tipus. Hi ha les creatives, especialment les creades al voltant del projecte de Dau al 7; les que són poètiques però que podríem considerar programàtiques i que són les més interessants perquè són aquelles on el Brossa explica què escriu, com escriu i per què, sobretot pel que fa al seu teatre, on explica que als anys vuitanta l’escena catalana és una calamitat i és impossible la representació  de les seves obres. És significatiu que parli poc sobre la poesia visual. I després hi ha les circumstancials, que mostren tota la constel·lació Brossa: texts de catàlegs, pròlegs de presentació de llibres, l’apadrinament de Pere Gimferrer, texts per als poetes de la generació del Mallo i també per a tot tipus d’arts escèniques”

“El llibre és una mirada sobre la Barcelona de Brossa des del anys cinquanta fins a finals dels noranta, una època molt àmplia de la història cultural de Barcelona”.

Campus UB Mundet. Fotografia de Carles Domènec.
Campus UB Mundet. Fotografia de Carles Domènec.

Sebastià Bennasar