Un problema que ve de lluny

La recerca de la professionalitat ha estat una aspiració màxima de molts escriptors. Maria Aurèlia Capmany, una pionera, feia tot això.

Fins als anys 70 Maria Aurèlia Capmany es va dedicar a la docència. No va ser fins a l’inici de la nova dècada, quan feia ja deu anys que havia fundat l’escola d’art dramàtic Adrià Gual i més de vint i pocs anys després d’haver iniciat la seva trajectòria literària, que es pot dedicar a escriure.

A escriure, sí, però pot viure de la seva literatura? Lògicament la resposta és que no. Explica Isabel Graña en el pròleg de Feliçment sóc una dona (Edicions 62) que: “viure de l’escriptura era i és molt difícil en aquest país, i per mantenir-se, Capmany alterna la traducció (de l’anglès, del francès i de l’italià) i l’escriptura literària amb les col·laboracions a la premsa catalana i espanyola. Escriu per a Diario de Barcelona, Avui, Canigó, Presència, Triunfo, el Noticiero Universal i molts altres, més de mil cinc-cents articles. Només així aconsegueix professionalitzar-se i viue de l’escriptura, aquell propòsit que havia manifestat a Espriu l’any 1948 i que, finalment havia esdevingut una realitat”.

Així doncs, un cop més el multitasking com a sortida professional. Només que ara, amb ben poques tribunes on publicar i on paguin els articles, quines solucions tenen els escriptors per continuar vivint d’escriure ja que no poden fer-ho de la literatura?