first

TRÍO NEGRO

Las novelas de Diego Ameixeiras, Emili Bayo y Laura Gomara, merecen estar entre las destacadas de este 2017 No es demasiado habitual que en esta revista las reseñas aparezcan de tres en tres, pero últimamente estamos tan instalados en la… Read More ›

Nació vs Nación

Atesa la situació convulsa de la nostra societat, hem volgut rescabalar les definicions de nació per part del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, del de la Real Academia Española, del Diccionari Català-Valencià-Balear i del Larousse francès… Read More ›